haeader


rogo
toppage
OrganizationWith 65 branches, the Ryusei-ha School's organization is active nationwide.

 Activities in Tokyo and surrounding districts Branch activities (Asahikawa, Sapporo, Nemuro, Aomori, Goshogawara, Hachinohe, Morioka, Kamaishi, Furukawa, Miyagiken, Akitaken-Chuo, Akitaken-Nanbu, Yamagataken, Fukushimaken, Aizu, Kohriyama, Iwaki, Tochigiken, Ryomo, Takasaki, Mito, Yuhki, Shimodate, Koga, Tsuchiura, Chibaken, Mobara, Choshi,Hachijojima, Niigataken, Nagano, Naganoken-Chushin, Nagaoken-Nanshin, Toyama, Shizuoka, Nagoya, Osaka, Kobe, Okayama, Yamaguchiken-Tobu, Ehimeken, Kochiken, Fukuokaken, Fukuokashi, Nagasakiken, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa-shurei, Okinawa-Ryusen, Ichinoseki, Hiroshimaken, Ishikawa, & Portland/U.S.A)


Ryusei Ikebana Center

Ryusei Ikebana Center, in Ichigaya Tamachi, Shinjuku-ku, Tokyo, is the center of the School’s activities. Ryusei Kaikan contains large and small halls, conference room, a photographic studio, atelier, and Japanese-style Washitsu room with Tokonoma. It hosts a varied program that includes lessons, study groups, lectures, and events.


Google Map (open in new window>


 Facade of Ryusei ikebana center
Copyright (c)  Ryusei-ha School